Methoden

LEAN

Klantwaarde, daar draait het om. Door processen in kaart te brengen en verspillingen te elimineren wordt meer klantwaarde gecreëerd. Daarbij wordt een beroep gedaan op alle lagen van de organisatie en wordt via een plan-do-check-act cyclus naar verbetering gewerkt. Als Lean-practitioner kan ik organisaties adviseren bij het verbeteren van processen en het toewerken naar een cultuur van continu verbeteren.

ISO9001 Kwaliteitsmanagement

De afgelopen jaren heb ik gewerkt met een Kwaliteitsmanagementsysteem dat gecertificeerd is volgens de ISO9001:2008 norm. Vanuit deze norm zijn ook de HKZ-schema’s voor diverse beroepsgroepen in de zorg opgebouwd. Tevens is dit de basis voor de NEN-EN 15224 oftewel de ISO9001:2008 voor zorg en welzijn. Sinds oktober 2015 bestaat de ISO9001:2015 norm, waarin oa het bestuur, de belanghebbenden en het risicomanagement van de organisatie een concreter onderdeel vormen. Deze norm draait niet meer om het hebben van documenten, maar het consequent toepassen van de plan-do-check-act verbetercyclus. Ideaal te combineren met Lean.

PLUS / Effectiviteit

Om als fysiotherapiepraktijk in aanmerking te komen voor een Plus- of Topzorgcontract met zorgverzekeraars is het belangrijk om de verslaglegging goed op orde te hebben. Tevens dienen praktijkprocessen aantoonbaar gestructureerd te zijn. Om de plus-audit te halen is het belangrijk dat iedereen binnen de praktijk gemotiveerd is om hieraan bij te dragen. Het leidt tot een transparante verslaglegging binnen een goed georganiseerde omgeving, waarbij de uitkomst van zorg inzichtelijk is en wordt gebruikt voor continu verbeteren. Het is de kunst om niet alleen maar lijstjes af te werken, maar de criteria zo te gebruiken dat ze de praktijk daadwerkelijk naar een hoger plan tillen. Slim voor Zorg kan met simpele toepassingen meer inzicht geven in de praktijkprocessen die worden beoordeeld middels de motivational papers en de auditcriteria. Zo weet u hoe u ervoor staat!

Binnen het effectiviteitstraject wordt steeds meer gestuurd op groepsuitkomsten i.p.v. individuele dossiers. Dit moet uiteindelijk leiden tot vermindering van administratieve last, maar vergt in eerste instantie een andere denkwijze. De structuur binnen het primaire proces moet hierop zijn aangepast en medewerkers moeten op de hoogte zijn van hun rol. Voor de praktijk is het belangrijk dat je de uitkomsten zelf kunt gebruiken om je zorg te verbeteren, je zichtbaarheid naar patienten en verwijzers te vergroten en uiteraard ook je positie naar zorgverzekeraars te verbeteren.

Share Button